O organizaciji ILA

International longevity alliance logo

Od leta 2019 je Društvo za vitalno podaljševanje življenja Slovenije član mednarodne organizacije ILA – International Longevity Alliance. Naša organizacija je polnopravni član z glasovalnimi pravicami.

ILA je mednarodna organizacija s sedežem v Parizu in sestoji iz 21 polnopravnih članic – nacionalnih organizacij iz 17 različnih držav. Njen cilj je prizadevanje za boj proti degenerativnem procesu staranja, za zdravo dolgoživost s pomočjo znanosti in tehnologije ter zagotavljanje prvih dveh ciljev egalitarno vsem ljudem, ki bi si to želeli.

ILA organizira mednarodne dogodke, koordinira delovanje organizacij po svetu, lobira politične institucije za boj za vitalno podaljševanje življenja ter mreži znanstvenike, aktiviste ter druge akterje na tem področju. Njen zadnji stavek pri uradni predstavitvi se glasi »Together we will win«.

http://longevityalliance.org/