Uspešno izpeljana konferenca

  • by

Konferenco o zdravi dolgoživosti, ki je bila 10. oktobra smo uspešno izpeljali. Obiskalo jo je 40 poslušalcev v živo in 80 po Zoomu. Z najvišjo oceno so udeleženci na anketi ocenili predavatelje (73%) in organizacijo konference (82%). Dobili smo tudi medijsko pozornost na televiziji in radiu. V kratkem bomo tu objavili povezavo do YouTube strani s posnetki konference in zbornikom povzetkov. Hvala vsem za udeležbo!