Second Brussels Declaration for Radical Healthspan Extension

  • by

Na konferenci The Eurosymposium on Healthy Ageing (EHA) 2022 se je napisal dokument “Druga Bruseljska deklaracija o radikalnem podaljšanju zdravega življenja”. V deklaraciji so upoštevani tudi predlogi iz našega društva iz Slovenije. Lepo vabljeni k branju na linku: http://www.eha-heales.org/declaration.html