Mnenje o predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi

  • by

V javno razpravo je bil posredovan predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta je nastal kot odgovor na starajočo se populacijo, ki vodi v vedno večje potrebe po oskrbi starejših. V Društvu za vitalno podaljševanje življenja to pobudo pozdravljamo. Prav je, da se je s tem predlogom prepoznalo, da je potrebno oskrbo starejših izboljšati, in da mora biti ta oskrba kvalitetna, pravična in človeka dostojna. To zavedanje je korak v pravo smer.

Kljub temu pozitivnemu vidiku smo mnenja, da je aktualen predlog in aktualna javna razprava pomanjkljiva. Je preveč osredotočena na ukrepe, ki le omilijo problem, in premalo na vzroke, zaradi katerih je problem sploh nastal. Osnovni vzrok za težave in zmanjšane zmožnosti starejših so degenerativni procesi v človeškem telesu. Nekatere celice v naših telesih se ne obnavljajo, nekateri procesi kopičijo snovi, ki jih telo ne zna razgraditi, genske mutacije vodijo v nefunkcionalne celice, itd. Z današnjo tehnologijo teh problemov žal ni možno v celoti rešiti, vendar to ne pomeni, da ni možno nič narediti in da se nam s tem ni potrebno ukvarjati.

Dejstvo je, da lahko izboljšamo svoje psihofizično stanje z zdravo prehrano, redno telesno in umsko aktivnostjo ter izogibanjem kajenja in prekomernega uživanja alkohola. Z večjim držanjem teh osnovnih načel bi se težave, ki pridejo s starostjo, do neke mere zmanjšale. Tukaj kljub izboljšavam v primerjavi s preteklostjo še vedno obstaja neizkoriščen potencial.

Z napredkom medicine pa se odpirajo tudi nove možnosti za ohranjanje vitalnosti v starejših letih. Te nove možnosti segajo od odstranjevanja nefunkcionalnih celic, odstranjevanja škodljivih beljakovin, celičnih terapij, farmakoloških intervencij in vse do pomlajevanja tkiv in organov. Te pristopi so danes še v povojih, vendar jih je vsako leto več, vsako leto so bolj kvalitetni in vsako leto cenejši. Menimo, da je potrebno kratkoročno v večji meri podpreti raziskave v tej smeri, srednje in dolgoročno pa njihove rezultate vključiti v oskrbo starejših. Vključevanje takšnih terapij v zdravstveni sistem je bistven prispevek pri ohranjanju vitalnosti v starejših letih. Te pristopi so del rešitve, ki je v aktualni razpravi spregledana.

V našem društvu ta pristop k ohranjanju vitalnosti vidimo kot boljši v primerjavi s pogledom v aktualni razpravi, ki je bolj podoben gašenju velikega požara, kot pa odpravljanju problema. Gašenje požara je tudi neizogibno drago in le omili velikost pogorišča. Boljša in dolgoročno vzdržna rešitev problema je v tem, da se s pomočjo znanosti in tehnologije na področju regenerativne medicine starejšim omogoči resnično vitalnost. Resnična vitalnost pomeni, da so fizično in miselno v dobri kondiciji in da živijo samostojno in človeka dostojno življenje. Na ta način niso v breme sebi in drugim, ne potrebujejo drage oskrbe, lahko prispevajo k družbi in živijo ustvarjalno in izpolnjeno življenje.

Društvo za vitalno podaljševanje življenja Slovenije